Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

Drepturi salariale la data de 30.09.2018:

Nr. crt.  Funcția Salariul de bază conform Legii nr. 153/2017                            – lei – Majorare CFP conform Legii nr. 153/2017 Voucher vacanță conform Legii 153/2017
1 Director executiv 9.914 1.450
2 Șef Serviciu 7.375 1.450
3 Consilier juridic asistent 3.901 1.450
4 Consilier superior gradația 5 5.840 380 1.450
5 Consilier superior gradația 5 5.840 1.450
6 Consilier superior gradația 5 5.418 380 1.450
7 Consilier superior gradația 5 5.418 1.450
8 Inspector superior gradația 5 5.840 1.450
9 Inspector superior gradația 4 5.285 367 1.450
10 Inspector principal gradația 3 3.723 1.450
11 Inspector asistent gradația 2 2.614 1.450
12 Inspector social superior gradația 5 5.643 1.450
13 Inspector social superior gradația 5 5.434 1.450
14 Inspector social superior gradația 4 5.505 1.450
15 Referent superior gradația 5 3.004 1.450

Drepturi salariale la data de 01.03.2018:

Nr. crt.  Funcția Salariul de bază conform Legii nr. 153/2017               – lei – Majorare CFP conform Legii nr. 153/2017
1 Director executiv 8.678
2 Șef Serviciu 7.375
3 Consilier juridic asistent 3.901
4 Consilier superior gradația 5 5.840 380
5 Consilier superior gradația 5 5.840
6 Consilier superior gradația 5 5.418 380
7 Consilier superior gradația 5 5.418
8 Inspector superior gradația 5 5.840
9 Inspector superior gradația 4 5.285 367
10 Inspector principal gradația 3 3.723
11 Inspector asistent gradația 2 2.614
12 Inspector social superior gradația 5 5.586
13 Inspector social superior gradația 5 5.434
14 Inspector social superior gradația 4 5.505
15 Referent superior gradația 5 3.004

Drepturi salariale la data de 01.01.2018:

Nr. crt.  Funcția Salariul de bază conform Legii nr. 153/2017

– lei –

Majorare CFP conform Legii nr. 153/2017
1 Director executiv 8.678
2 Șef Serviciu 7.375
3 Consilier juridic asistent 2.614
4 Consilier superior gradația 5 5.840 380
5 Consilier superior gradația 5 5840
6 Consilier superior gradația 5 5.418
7 Consilier superior gradația 4 5.285 367
8 Inspector superior gradația 5 5.840
9 Inspector superior gradația 4 5.285 367
10 Inspector principal gradația 3 3.723
11 Inspector asistent gradația 2 2.614
12 Inspector social superior gradația 5 5.586
13 Inspector social superior gradația 5 5.434
14 Inspector social superior gradația 4 5.505
15 Referent superior gradația 5 3.004

Drepturi salariale la data de 01.12.2017:

Nr. crt.  Funcția Salariul de bază conform Legii nr. 153/2017 (lei) Spor (CFP) conform art.15 din Legea nr. 153/2017
1 Director executiv 7.931
2 Șef Serviciu 5.900
3 Consilier superior gradația 5 4.672 468
4 Consilier superior gradația 4 4.228 423
5 Inspector superior gradația 5 4.672
6 Inspector superior gradația 4 4.228 423
7 Inspector principal gradația 3 2.978
8 Inspector asistent gradația 2 2.091
9 Inspector social superior gradația 5 4.347
10 Inspector social superior gradația 4 4.404
11 Referent superior gradația 5 2.403

Drepturi salariale la data de 30.09.2017:

Nr. crt.  Funcția Salariul de bază conform Legii nr. 153/2017 (lei) Spor (CFP) conform art.15 din Legea nr. 153/2017
1 Director executiv 5.517
2 Șef Serviciu 4.104
3 Consilier Juridic principal gradația 1 2.318
4 Consilier superior gradația 5 3.250 264
5 Consilier superior gradația 5 3.250
6 Consilier superior gradația 4 3.063 254
7 Consilier superior gradația 4 3.063
8 Inspector superior gradația 5 3.250
9 Inspector superior gradația 4 3.063 254
10 Inspector superior gradația 2 3.147
11 Inspector principal gradația 3 2.251
12 Inspector social superior gradația 5 3.024
13 Inspector social superior gradația 5 3.191
14 Referent superior gradația 5 1.671