ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Legislație

 (* forma actualizată) privind liberul acces la informațiile de interes public
 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Formulare tip

 

Lista informațiilor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autoritații sau instituției publice;
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

 

Rapoarte

 

 

Formular online solicitare informații de interes public

Atașează fișiere:

Prin apăsarea butonului TRIMITE se consideră că ați luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de ANPIS/AJPIS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

La nivelul AJPIS BN a fost numit responsabilul cu protecția datelor personale conform deciziei nr. 78 / 25.05.2018.
Zvîncă Daniela, responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactată dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe email protectiedatepersonale.bistritanasaud@mmanpis.ro, sau prin transmitere a unei solicitări la sediul nostru din BISTRIȚA, str. LIVIU REBREANU, nr.59.

Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

 • Cristina Roșca – 0263/213753; 0263/232409
 • Raveca Nistor – 0263/213753; 0263/232409
 • Doru Chiorean – 0263/213753; 0263/232409
 • Nastasia-Ani Bob – 0263/213753; 0263/232409

 

Program de funcționare:

Luni, Marți, Joi 08:00 – 16:30
Miercuri 08:00 – 18:30
Vineri 08:00 – 14:00