Decizii privind recuperarea sumelor încasate necuvenit:

Legislație privind recuperarea debitelor:

pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu completările și modificările ulterioare (art. 47, alin. 5).