Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a județului Bistrița-Năsăud


Conform Deciziei M.M.J.S. nr. 320/13.02.2017, CAJ BN are următoarea componență:

Nr. crt. Nume și prenume Reprezentant Calitate
1. BOB NASTASIA-ANI Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud Președinte
2. KONRADI SIMONA Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud Membru
3. KOOS ANGELA Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud Membru
4. PETELEU IOAN Patronatul Național Român Membru
5. STRUNGAR MARINEL Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA Membru
6. MILEȘAN LUCICA Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud Supleant
7. IOJA IOAN Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud Supleant
8. MOLDOVAN EMILIA Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud Supleant
9. PODANI TIBERIU Patronatul Național Român Supleant
10. MOGOVAN VASILE Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA Supleant
11. SABO MARIA Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud STJ

 2013 – prezent -> nu sunt cazuri

 2013 – prezent -> nu sunt cazuri

cu privire la cadrul legal de plată al specialiștilor participanți în comisiile de examinare ale furnizorilor de formare profesională

 cu privire la selecția evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească formatorii

 cu privire la autorizarea programelor de formare profesională organizate pentru Mentor.

 cu privire la predarea certificatelor  de calificare profesională și de absolvire cu recunoaștere națională către furnizorii de formare profesională.

 cu privire la nominalizarea specialiștilor în comisia de examinare a participanților la examenul de absolvire al programelor de formare profesională pentru ocupațiile proiectant sisteme de securitate (cod COR 215119), inginer sisteme de securitate (cod COR 215222) și tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control și acces (cod COR 352130).

 cu privire la etapele de organizare a programelor de formare profesională autorizate într-un județ/municipiul București și desfășurate pe teritoriul altui județ/municipiul București.

 privind modificarea anexei 1 a Instrucțiunii nr. 3/23.10.2017.

 privind contractul de formare profesională și dispoziții generale privind prestarea serviciilor de formare profesională de furnizorii de formare profesională autorizați.

– CONTRACT DE ANTREPRIZĂ PENTRU SERVICII INTELECTUALE

 – CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ

Acte necesare autorizare furnizori de formare profesională


 
 
 
 
 

 

Date de contact ale Secretariatului Tehnic și a Comisiei de autorizare


Adresa: 420008 Bistrița, Str. Liviu Rebreanu, nr. 59, jud. Bistrița-Năsăud, România

tel.: 0263/232.409, 0263/213.753

fax: 0263/232409, 0263/213.753

e-mail: sabo.maria@mmanpis.ro

ajpis.bistrita-nasaud@mmanpis.ro

ajps_bn@yahoo.com

Cont virare taxa de autorizare


  • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud
  • RO09TREZ1015032XXX006496
  • CUI: 24726125

Legislație


 (* forma actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.
 (* forma actualizată) pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților.
 (* forma actualizată) privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competențe în ocupațiile pentru care nu există standarde ocupaționale.
 (* forma actualizată) pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.
 (* forma actualizată) privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la
 (* forma actualizată) a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.
 (* forma actualizată) pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților.
 (* forma actualizată) privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.
 (* forma actualizată)privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii și experienței profesionale în scopul recunoașterii experienței profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederației Elvețiene activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale.
 (* forma actualizată) privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare.
 (* forma actualizată) pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății.
 (* forma actualizată) privind ucenicia la locul de muncă.
 (* forma actualizată) privind condițiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare