– Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – cod MySMIS -113589