Formular de contact


Atașează fișiere:

Formular depunere petiție


Atașează fișiere:

Prin apăsarea butonului TRIMITE se consideră că ați luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de ANPIS/AJPIS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

La nivelul AJPIS BN a fost numit responsabilul cu protecția datelor personale conform deciziei nr. 78 / 25.05.2018.
Zvîncă Daniela, responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactată dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe email protectiedatepersonale.bistritanasaud@mmanpis.ro, sau prin transmitere a unei solicitări la sediul nostru din BISTRIȚA, str. LIVIU REBREANU, nr.59.

Date de contact


Adresă: Str. Liviu Rebreanu nr. 59, cod 420008, Bistriţa
Tel: 0263-213.753; 0263-232.409; 0263-232.103
Fax: 0263-232.409
E-mail: ajpis.bistrita-nasaud@mmanpis.ro

Telefon Inspecția socială : 0263-232.224

Relații cu presa


Bob Nastasia-Ani – director executiv
tel.: 0263/213753, 232409, 232103
fax: 0263/232409
e-mail: bob.nastasia@mmanpis.ro

 

Program de funcționare și relații cu publicul


Luni, Marți, Joi 08:00 – 16:30
Miercuri 08:00 – 18:30
Vineri 08:00 – 14:00

 

Program de audiențe Director Executiv Bob Nastasia-Ani


Marți 10:00-14:00
Joi 10:00-14:00

Program de audiențe Șef serviciu inspecție socială Sigmirean-Pop Doina Maria


Miercuri 10:00-14:00

Program de audiențe Șef serviciu beneficii sociale Suciu Liliana


Luni 10:00-14:00

Înscrierea la audiențe se poate face telefonic (0263/213.753, 232.409), prin e-mail (ajpis.bistrita-nasaud@mmanpis.ro, ajps_bn@yahoo.com) sau la ghișeul de relații cu publicul pe baza unui act de identitate și a documentelor care necesită audiență.

 

Petiții


Definiţia petiţiei:

Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul AJPIS Bistrița-Năsăud sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail:

petitii_bn@mmanpis.ro
ajpis.bistrita-nasaud@mmanpis.ro
ajps_bn@yahoo.com

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

Localizare