Precizări în atenția asociațiilor și fundațiilor care doresc să depună cereri de solicitare a subvenției de la bugetul de stat, pentru anul 2018

Vă informăm că prin H.G. nr. 619/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități…