Alocație de stat

 

Indemnizație creștere copil / stimulent

 

Indemnizație acomodare

Acte necesare:

  • acte identitate părinți, copil
  • copia minutei sentinței civile de încredințare copil pentru adopție
  • raport DGASPC – dare copil în familie
  • extras cont
  • decizie suspendare activitate – solicitant concediu acomodare
  • Raport Revisal suspendare contract de muncă

 

Formulare europene

 

Alocație de plasament

 

Drepturi persoane cu handicap Legea 448/2006

 

 

Alocație pentru susținerea familiei / ajutor social / ajutor încălzire / ajutor urgență

Prin HG nr. 559/2017 s-au modificat: 

 (clic pentru varianta actualizată) pentru aprobarea normelor metodologice ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a
(clic pentru varianta actualizată) pentru aprobarea normelor metodologice ale Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei și a
(clic pentru varianta actualizată) pentru aprobarea normelor metodologice ale OuG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

 

 

Altele