1. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud organizează selecția asociațiilor și fundațiilor cu sediul în județul Bistrița-Năsăud în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru anul 2020.

 

  1. Selecția are loc în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Data-limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie – 30.09.2019.

 

  1. Sunt eligibile să solicite subvenții asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale și care dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenție, potrivit legii.

 

Documentația de solicitare a subvenției se depune în pachet închis la registratura Agenției județene pentru plăți și inspecție socială Bistrița-Năsăud (mun. Bistrița, str. Liviu Rebreanu, nr. 59), până la data de 30 septembrie 2019 și conține următoarele:

  • Cererea de solicitare a subvenției, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la normele metodologice, în 3 exemplare;
  • Ultimul bilanț contabil, înregistrat la direcția finanțelor publice județeană, sau la administrația financiară municipală;
  • Balanța contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației, respectiv luna august 2019;
  • Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii.

 

 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon  0263/232224 sau 0746198502 sau la sediul instituției.

ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2020